Gayrimenkul ve Kamulaştırma Hukuku

*Kamulaştırma Bedel Tespit Davaları
*Kamulaştırmasız El Atma Davaları
*İmar planı, plan değişiklikleri ve iptali sürecinin yönetilmesi
*Gayrimenkul alım satımında hukuki danışmanlık ve risk analizi
*Tapu iptal ve tescil davaları
*Muris muvazaası
*Kira sözleşmelerinden vuku bulan uyuşmazlıklar
*Gayrimenkul satış vaadi ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan
uyuşmazlıklar
*Müdahalenin Önlenmesi
*İpotek tesis ve terkini ve gayrimenkulü ilgilen her alanda hukuki danışmanlık

İletişime Geçin
kamulaştırma gayrimenkul hukuk el atma tazminat

Şirketler ve Ticaret Hukuku

*Yerli ve yabancı şirketlerin ticari faaliyetlerinde önleyici danışmanlık
*Alacak davaları ve icra sürecinin takibi
*Şirket ve işletme kuruluşu ile sürecin takibi
*Ortaklıktan ayrılma davaları
*Sermaye artırımı ve azaltımı
*Ticari sözleşmelerin hazırlanması
*Haksız Rekabet
*Rekabet Hukuku ile anonim, limited ve adi şirketler ile ticari iş ve işlemlere taraf
şahıslara profesyonel danışmanlık hizmeti

İletişime Geçin

İş Hukuku

*İşçilik Alacağı Davaları
*İşe İade Davaları
*Tazminat Davaları
*Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin davalar
*Hizmet tespiti gerçekleştirilmesi
*İş sözleşmesinin feshi
*Arabuluculuk sürecini yürütme

İletişime Geçin

Aile Hukuku

*Boşanma Davaları
*Nafaka, Nafakanın Artırılması
*Velayet, Velayetin Değiştirilmesi
*Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
*Mal Tasfiyesi

İletişime Geçin

İcra Hukuku

*İtirazın İptali ve Kaldırılması Davası
*İhtiyati Haciz Kararı Alınması
*İcra Takibi Başlatılması
*Menfi Tespit ve İstirdat Davaları
*Kambiyo Senedine Mahsus Alacakların Tahsili
*Rehin ve İpotek İşlemlerinin Tesisi

İletişime Geçin

İdare Hukuku

*İmar hukuku
*İhale hukuku
*İdari yargılama usulü
*İdari sözleşmeler

İletişime Geçin